KONGRE ÇAĞRISI

19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi


Kongre Ana Teması: Emeğin ve Sendikacılığın Geleceği

Tarih ve Yer: 4-6 Ekim 2018, Kdz. Ereğli - Zonguldak

Bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan “Geleneksel Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Kongresi” 4-6 Ekim 2018 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ev sahipliğinde, Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesinde gerçekleştirilecektir.

Kongrenin ana teması Emeğin ve Sendikacılığın Geleceği olarak belirlenmiştir. Temanın belirlenmesinde, Zonguldak ve çevresinin madencilik ve sanayi alanlarında Türkiye’nin öncü bölgesi sayılması, Türkiye işçi sınıfının örgütlenme girişimlerinin başlangıç yerlerinden birinin Zonguldak oluşu ve tarihi misyonundan ötürü hafızalarda Emeğin Başkenti olarak yer edinmesi temel etkenlerdir. Ayrıca, neo-liberal ekonomi politikalarının tüm dünyada ve ülkemizde ağırlığını iyice hissettirdiği, güvencesizliğin çalışma hayatında norm haline gelmeye başladığı günümüzde emekçinin bireysel ve kolektif gücü diğer makro-ekonomik göstergelerin de etkisiyle hissedilir ölçüde azalmıştır. Bu gelişmeler dolayısıyla emeğin ve sendikacılığın geleceği ile ilgili endişeleri ve ümitleri emeğin başkentinde yeniden tartışmak ve çözüm yolları aramak anlamlı olacaktır. Kongrede sunulacak bildirilerin ve yapılacak tartışmaların bu dönüşümü anlamaya ve yaşadığımız bu krizleri aşmaya katkı sağlayacağını umuyoruz.

Kongre, önceki kongrelerde olduğu gibi davetli konuşmacıların yer aldığı ana – açılış oturumu ile kongrenin ana temasına paralel biçimde hazırlanmış bildirilerin yer aldığı, sosyal politika disiplinini kapsayan alt oturumlardan meydana gelecektir. Kongrenin açılış oturumu, sosyal politika disiplininin tanınmış isimlerinden olan akademisyenlerin ve sendika temsilcilerinin yer alacağı “2000'li Yıllarda Sendikacılığın Sorunları ve Çözüm Arayışları” başlığı altında yapılacaktır. Diğer oturumların konu başlıkları bildiri sayısı ve bildiri konularına göre belirlenecektir.

Kongre ana teması doğrultusunda belirlenecek olan alt başlıklar sınırlayıcı olmayacağı gibi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri disiplinini ilgilendiren ve aşağıda ana başlıkları verilen her türlü konuyu içerebilecektir:

·                    Sosyal Politika

·                    Sendikacılık

·                    Çalışma Ekonomisi

·                    Endüstri İlişkileri

·                    İş Hukuku

·                    Çalışma Sosyolojisi

·                    Çalışma Psikolojisi

·                    Endüstri 4.0

·                    Çalışma Hayatı ve Kadın

·                    Sosyal Güvenlik Teorisi

·                    Sosyal Güvenlik Hukuku

·                    Dezavantajlı Gruplar

·                    Gelir Dağılımı ve Gelirler Politikası

·                    İstihdam ve İşsizlik


Zonguldak’ta görüşmek dileğiyle…