KURULLAR

       

        Onur Kurulu
        Prof. Dr. Mustafa Çufalı (Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü)
        Ergün Atalay (Türk-İş Genel Başkanı) 

        Düzenleme Kurulu
 Doç. Dr. Sadık Kılıç
 Dr. Öğr. Üy. Banu Açıkgöz
 Dr. Öğr. Üy. Banu Özbucak Albar
 Dr. Öğr. Üy. Caner Özdemir
 Dr. Öğr. Üy. Ferdi Kesikoğlu
 Dr. Öğr. Üy. Gökhan Ofluoğlu
 Dr. Öğr. Üy. Öznur Yavan
 Dr. Serter Oran
 Araş. Gör. Büşra Yüksel
 Öğr. Gör. Emre Özgül

        Danışma Kurulu
 Prof. Dr. Abdurrahman Ayhan
 Prof. Dr. Abdülkadir Şenkal
 Prof. Dr. Adem Uğur
 Prof. Dr. Adnan Mahiroğulları
 Prof. Dr. Alpay Hekimler
 Prof. Dr. Ayhan Gençler
 Prof. Dr. Bünyamin Bacak
 Prof. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu
 Prof. Dr. Elif Yüksel Oktay
 Prof. Dr. Eyüp Bedir
 Prof. Dr. Fatih Karcıoğlu
 Prof. Dr. Güven Murat
 Prof. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu
 Prof. Dr. Muhammed Karataş
 Prof. Dr. Mustafa Aykaç
 Prof. Dr. Müge Ersoy Kart
 Prof. Dr. Müjdat Şakar
 Prof. Dr. Oğuz Karadeniz
 Prof. Dr. Serap Palaz
 Prof. Dr. Serpil Aytaç
 Prof. Dr. Tunç Demirbilek
 Doç. Dr. Gürol Özcüre
 Doç. Dr. Hande Şahin
 Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz
 Doç. Dr. Hüseyin Altay
 Doç. Dr. Mustafa Öztürk
 Dr. Öğr. Üy. Menekşe Şahin
 Dr. Öğr. Üy. Selim Gündüz
 Dr. Öğr. Üy. Umur Aşkın

       Bilim Kurulu
Prof. Dr. Ahmet Makal
Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu
Prof. Dr. Alpay Hekimler
Prof. Dr. Banu Uçkan Hekimler
Prof. Dr. Betül Altuntaş
Prof. Dr. Bünyamin Bacak
Prof. Dr. Deniz Kağnıcıoğlu
Prof. Dr. Eyüp Bedir
Prof. Dr. Faruk Sapancalı
Prof. Dr. Güven Murat
Prof. Dr. Halil İbrahim Sarıoğlu
Prof. Dr. Oğuz Karadeniz
Prof. Dr. Serkan Odaman
Prof. Dr. Serpil Aytaç
Prof. Dr. Sevda Demirbilek
Prof. Dr. Tijen Erdut
Prof. Dr. Verda Canbey Özgüler
Prof. Dr. Yusuf Alper
Prof. Dr. Yücel Uyanık
Prof. Dr. Zeki Erdut
Doç. Dr. Aziz Çelik
Doç. Dr. Çağla Ünlütürk Ulutaş
Doç. Dr. Emel İslamoğlu
Doç. Dr. Fatma Kocabaş
Doç. Dr. Fuat Man
Doç. Dr. Gaye Burcu Yıldız
Doç. Dr. Hande Şahin
Doç. Dr. Hatice Erol
Doç. Dr. Hasan Ejder Temiz
Doç. Dr. Kamil Orhan
Doç. Dr. Mehmet Merve Özaydın
Doç. Dr. Recep Kapar
Doç. Dr. Salih Dursun
Doç. Dr. Saniye Dedeoğlu
Dr. Öğr. Üy. Barış Öztuna
Dr. Öğr. Üy. Çağatay Şahin
Dr. Öğr. Üy. Elif Hacısalihoğlu
Dr. Öğr. Üy. Elif Tuğba Doğan
Dr. Öğr. Üy. Ergün Yazıcı
Dr. Öğr. Üy. Hasan Yüksel
Dr. Öğr. Üy. İrep Bayat
Dr. Öğr. Üy. Menekşe Şahin
Dr. Öğr. Üy. Mustafa Şen
Dr. Öğr. Üy. Özlem Aşkın
Dr. Öğr. Üy. Şenol Baştürk
Dr. Öğr. Üy. Şenol Öztürk
Dr. Öğr. Üy. Umur Aşkın