YAYIN PLANI

Kongre düzenleme kurulu olarak üç aşamalı yayın planı öngörmekteyiz.
 
• Hakem süreci sonrası kabul edilen genişletilmiş bildiri özetleri, “19. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi: Genişletilmiş Bildiri Özetleri” başlığı altında kongre öncesinde yayınlanacaktır.

• Kongrede sunulacak olan metinler ile sunumlar esnasındaki soru ve tartışmaların derleneceği Çalışma İlişkileri Kongre Kitabı, Türk-İş tarafından kongre sonrasında yayınlanacaktır.

• Hakem süreci sonrası kabul edilen tam metin bildiriler, Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme dergisinde yayınlanacaktır. Dergiyle ilgili bilgi almak için tıklayınız.